info@editorsguild.org

+251 11 855 0154

Yaa’ii Waliigalaa 3ffaa

Yaa’ii kanarratti Miseensotasaa Naannolee jiran dabalatee miseensonni harki 2/3ffaa argamaniiru.
Yaa’iin Waliigalaa Waldaa Gulaaltota Itiyoophiyaas raawwii Piroojektootaa fi Faayinaansii bara 2014 waldichaa qoratee raggaaseera.
Kana malees, Seera Ittiin Bumaataa waldichaa sirriitti xiinxaluun fooyyeseera.

read more

Leenjii gulaaltotaa fi rippoortaroota olaanoo

Editors Guild of Ethiopia in collaboration with IMS-Fojo and Amen Ethiopia is giving a two-day training for editors and senior reporters at Sapphire Addis Hotel, Addis Ababa. The training themed Analyzing Media Discourse and the Challenges of Reporting Peace Dialogue and Reconciliation. The trainees are drawn from media companies operating in Amhara, Oromia, Somali, Tigray, Harari, A.A, Southern region and D. Dawa.

read more