info@editorsguild.org

+251 11 855 0154

Waldaa Gulaaltota Itiyoopiyaa deeggaruun bilisummaa Miidiyaa finiinsuu fi utubuudha. Kanamalees, Gaazexeessummaan sirrii fi dhugaan Itiyoophiyaa keessatti lafa akka qabatu gochuu ta’ee fudhatama kanaanis akka biyyaalessaatti dirreen Miidiyaa walabaa ni dhugooma.